Privatlivspolitik for Arono

Denne databeskyttelsespolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Able Health ApS (herefter benævnt ”Arono” eller ”Virksomheden”).

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Virksomhedens kontaktoplysninger er:
Able Health ApS
CVR-nr.: 38611933
Adresse: Marselisborg Alle 24, 8000 Aarhus C
Mail: support@arono.dk

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler dine personoplysninger efter EU General Data Protection Regulation (GDPR), der har til formål at beskytte dine data. Følgende kategorier af personoplysninger behandles:

 • Fornavn og efternavn
 • E-mailadresse
 • Alder
 • Fakturerings- og betalingsoplysninger.
 • Personoplysninger som du selv oplyser i Arono’s app – herunder køn, vægt, højde, alder, aktivitetsniveau og madpræferencer.
 • Oplysninger om personens interesser og adfærd på Arono’s hjemmeside (https://arono.dk/).

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a.
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen – herunder udarbejdelse af en personlig kostplan.

Videregivelse af personoplysninger

Virksomheden videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning. Arono deler ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter uden din tilladelse, undtagen under de stærkt begrænsede tilfælde:

Personoplysninger, der er indsamlet fra dig, kan deles med få udvalgte samarbejdspartnere. Vi kan videregive dine personlige oplysninger for at overholde en lovbestemt forpligtelse, hvis vi med rimelighed mener, at dette er påkrævet eller for at beskytte og forsvare Arono og vores interessenter.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I nogle tilfælde kan dele af dine personlige data overføres og behandles i et andet land end Danmark, hvor Arono, dets datterselskaber, samarbejdspartnere eller serviceudbydere har aktiviteter. Vi vil dog altid beskytte dine personlige data mod uautoriseret offentliggørelse. Ved at oprette en bruger eller på anden måde benytte vores tjeneste accepterer du en sådan overførsel af personlige oplysninger uden for EØS-lande. Vi kan ydermere overføre dine personlige data, hvis vores forretning (eller en del heraf) sælges, f.eks. som led i en fusion eller overtagelse.

Dine personoplysninger stammer fra

Virksomheden indhenter personoplysninger, som du selv oplyser i Arono’s app eller gennem Arono’s hjemmeside (https://arono.dk/). Derudover indhenter virksomheden oplysninger gennem tracking software, herunder Google Analytics, Firebase, Mixpanel og Facebook Analytics, i app og på hjemmeside. Virksomheden agter at benytte dine personlige data med det formål at levere, forbedre og videreudvikle Arono samt analysere din brug af Arono’s tjeneste, levere kundesupport og lave markedsføring.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på aktualiteten i kundens behov, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

De oplysninger, som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger: Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til at få slettet dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet: I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden skriftligt. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 • Denne privatlivspolitik er sidst opdateret d. 21. maj 2018.